DISCLAIMER

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.delenzenvergelijker.nl) van Internet Creations Company, die is ingeschreven in het Handelsregister KvK Limburg onder nummer 14121786 (Internet Creations Company).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stemt u in met de onderstaande voorwaarden:

1. Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de Internet Creations Company uitdrukkelijk afgewezen.

Internet Creations Company ontleent de informatie over de geldende verkoopprijzen aan de websites van de webshops of datasheets van de webshops en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven prijzen niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van contactlenzen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door delenzenvergelijker.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief BTW en worden als zodanig weergegeven op deze site.

2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

3. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Internet Creations Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

4. Internet Creations Company biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door Internet Creations Company uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Internet Creations Company, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Internet Creations Company of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Logo
Login / Registreren is tijdelijk uitgeschakeld
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0